Wolbrom

Wolbrom

Przebudowa zewnętrznych i wewnętrznych urządzeń srk na st. Charsznica, st. Wolbrom i st. Jaroszowiec Olkuski, zabudowa automatycznego posterunku odstępowego na szlaku Charsznica- Wolbrom oraz Wolbrom- Jaroszowiec Olkuski, zabudowa urządzeń elektrycznego ogrzewania rozjazdów na st. Wolbrom, zabudowa urządzeń oświetlenia rozjazdów, peronów i przejazdów kolejowo- drogowych wraz z wykonaniem nowych przyłączy elektroenergetycznych, zabudowa nowej linii telekomunikacyjnej wraz z wykonaniem przyłączy na odcinku Charsznica- Jaroszowiec Olkuski. Roboty zostały wykonane w ramach zadania: „Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych na odcinku Charsznica – Wolbrom – Jaroszowiec Olkuski w ramach projektu „Prace na liniach kolejowych nr 62, 660 na odcinku Tunel – Bukowno – Sosnowiec Płd.””