Grupa Olikol

Grupę Olikol tworzą firmy Olikol, Natipol i Beker

Od 2015 specjalizujemy się w projektowaniu i wykonawstwie nowoczesnych rozwiązań w obszarze automatyki kolejowej, elektroenergetyki i efektywności energetycznej. Nasze kompetencje pozwalają oferować klientom niezawodne systemy automatyki srk, systemy zasilania gwarantowanego Delta X, stacje elektroenergetyczne, przyłącza energetyczne dedykowane zakładom przemysłowym i dużym odbiorcom energii , elektrownie fotowoltaiczne, mikroinstalacje, magazyny energii oraz systemy zarządzania energią z rodziny smart grid.


OLIKOL

Automatyka

Strona główna ->

Projektowanie i wykonawstwo systemów sterowania ruchem kolejowym, teletechniki, systemów zasilania gwarantowanego Delta X.

NATIPOL

Elektroenergetyka

Odwiedź stronę ->

Projektowanie i wykonawstwo systemów elektroenergetycznych na niskim, średnim i wysokim napięciu.

BEKER

Technologia i Energia

Odwiedź stronę ->

Doradztwo i dostawa rozwiązań z zakresu efektywności energetycznej, instalacji fotowoltaicznych, systemów zarządzania i magazynowania energii.

RAFAŁ WYKA

Prezes Zarządu firm Olikol, Natipol, Beker. Założyciel Grupy Olikol, Magister inżynier elektrotechniki i informatyki. Posiada Certyfikat IPMA A. Zasiada w Jury Stowarzyszenia IPMA Polska nagradzając najlepiej zarządzane projekty w Polsce. W przeszłości: Dyrektor programu Muza – budowa zasilania dla pociągu Pendolino. Program obejmował budowę ponad 100 stacji trakcyjnych. Budżet programu 1 MLD PLN.

MACIEJ KIKOSICKI

Członek Zarządu firm Olikol, Natipol, Beker. Założyciel Grupy Olikol, Magister inżynier elektrotechniki i informatyki. Generalny Projektant i projektant ponad 100 zadań infrastruktury kolejowej w zakresie srk, telekomunikacji i energetyki. W przeszłości: wykładowca akademicki Politechniki Łódzkiej obszarów: stany dynamiczne maszyn elektrycznych, metody numeryczne, bazy danych. Badacz i autor artykułów naukowych.

PRZEMYSŁAW NOWICKI

Dyrektor Oddziału w Olikol. Magister inżynier elektrotechniki, inżynier elektroniki i telekomunikacji. W przeszłości realizował roboty budowlane na stanowiskach: inżynier budowy, kierownik robót, kierownik budowy. Posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym, do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

MARIUSZ OŹMINKOWSKI

Zastępca Dyrektora Oddziału w Olikol. Magister inżynier elektrotechniki. Posiada Certyfikat do Zarządzania projektami PRINCE2® Practitioner W przeszłości: Kierownik Kontraktu Stacji Elektroenergetyczne 400/220/110kV wraz z linią 400kV. Posiada uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami w specjalności elektrycznej, do projektowania i kierowania w zakresie telekomunikacji, do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym

JAN KASPEREK

Dyrektor ds. Realizacji Inwestycji w Natipol.
Magister inżynier elektrotechniki, ukończył studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie Projektami. Posiada Certyfikat do Zarządzania projektami PRINCE2® Practitioner.
W przeszłości: Kierownik Projektu na projektach modernizacji stacji energetycznej 220/110kV Pabianie, modernizacji SE 220/110kV Groszowice, Dyrektor Wydziału w firmie Mota Engil Central Europe. Posiada uprawnienia budowalne do kierowania robotami budowlanymi w specjalności elektrycznej.