Rykoszyn

Rykoszyn

Przebudowa blokad liniowych na szlaku Szczukowice – Rykoszyn i Rykoszyn – Małogoszcz na linii kolejowej nr 61:

– wykonanie prac projektowych branży srk,
– zabudowa półsamoczynnej blokady liniowej typu Eap-94 na szlaku Szczukowice- Rykoszyn oraz Rykoszyn- Małogoszcz wraz z kontrolą niezajętości szlaków,
– zabudowa sieci kablowej dla potrzeb blokady liniowej,
– dostosowanie urządzeń MOR do sterowania nową blokadą,
– dostosowanie pulpitów nastawczych do sterowania nową blokadą