Rozprza

Rozprza

Modernizacja 11 szt. obwodów nastawczych napędów zwrotnicowych na stacji Rozprza:

– zabudowa nowych obwodów nastawczych z układem ERV-3 dla zwrotnic: 1/2, 3/4cd, 4ab, Wk2, 5/7, Wk1/6, 11, 12, 13, 14, 16/17, 18/19
– zabudowa nowych urządzeń zasilających urządzeń srk