Regalica

Regalica

Przebudowa mostu w celu zapewnienia minimalnego prześwitu – most kolejowy w km 733,7 rzeki Regalicy w Szczecinie” Częściowa rozbiórka oraz budowa nowego mostu w km 733,7 rzeki Regalicy w ciągu linii kolejowej 273 wraz z infrastrukturą towarzyszącą:

– wykonanie prac projektowych branży srk i tt,
– zabudowa półsamoczynnej komputerowej blokady liniowej na szlaku Daleszewo- Szczecin Podjuchy oraz Szczecin Podjuchy- Szczecin Zdroje
– zabudowa urządzeń przejazdowych kat. A wraz z TVu- 2 kpl.
– zabudowa urządzeń przejazdowych kat. B wraz z TVu- 2 kpl.
– zabudowa urządzeń przejazdowych kat. C wraz z TVu- 1 kpl.
– wykonanie fazowania w istniejących urządzeniach srk na st. Szczecin Podjuchy
– zabudowa nowych docelowych urządzeń zewnętrznych (sieć kablowa, sygnalizatory, napędy zwrotnicowe, kontrolery położenia iglic, system licznika osi, wskaźniki, shp) na st. Szczecin Podjuchy