Bydgoszcz

Bydgoszcz

Budowa podziemnych linii telekomunikacyjnych dla potrzeb urządzeń srk i tk.