Jabłonowo Pomorskie – Mełno

Jabłonowo Pomorskie – Mełno

Budowa podziemnych linii telekomunikacyjnych dla potrzeb urządzeń srk i tt na szlaku Jabłonowo Pomorskie- Mełno. Roboty zostały wykonane w ramach zadania: „Budowa linii telekomunikacyjnej na linii 208 Działdowo- Chojnice, odcinek Jabłonowo Pomorskie- Mełno, km 78,852 – 95,350”