Gałkówek

Gałkówek

Budowa tunelu pod torami kolejowymi na liniach kolejowych nr 17 Łódź Fabryczna – Koluszki (km 18+704) i nr 25 Łódź Kaliska – Dębica (km 23+714) w ciągu drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy Gałkowem Dużym i Gałkowem Małym, gmina Koluszki:

– wykonanie prac projektowych branży srk,
– usunięcie kolizji istniejącej infrastruktury srk,
– demontaż urządzeń przejazdowych kat. A wraz z wyłączeniem zależności w urządzeniach EbiLock950
– zmiana konfiguracji systemu SCP-2 w związku z likwidacja urządzeń przejazdowych kat. A