Bąkowiec

Bąkowiec

Zmiana sposobu obsługi przejazdu kolejowego kat. A w km 75,643 na linii kolejowej nr 26 Łuków – Radom i km 0,751 linii kolejowej nr 76 Bąkowiec – Kozienice.