Opracowanie i demonstracja Elektrycznego Zamka Zabezpieczeń

Opracowanie i demonstracja Elektrycznego Zamka Zabezpieczeń

Firma OLIKOL RAIL ENERGY Sp. z o.o. Spółka komandytowa jest w trakcie realizacji projektu pt.:

„Opracowanie i demonstracja Elektrycznego Zamka Zabezpieczeń do zastosowań w systemach sterowania ruchem kolejowym”

Wartość projektu: 3 730 880,27 PLN

Dofinansowanie projektu z UE:  2 673 595,53 PLN

 

Cel projektu:

Celem projektu jest opracowanie nowego urządzenia zależnościowego – elektrycznego zamka zależności (EZZ), dedykowanego do pracy w nowych oraz modernizowanych systemach nastawni i rozjazdów na szlakach kolejowych. Podstawowym zagadnieniem technologicznym będzie uzależnienie w specjalnie opracowanych obudowach zależności dla znormalizowanych nastawnic mechanicznych urządzeń sterowania ruchem kolejowym (SRK). Innowacyjność przedmiotowego rozwiązania ma kluczowe znaczenie dla elementów ruchu kolejowego, takich jak zwrotnice czy rozjazdy, które są przestawiane za pomocą elektrycznych napędów zwrotnicowych. Rozwiązanie będzie charakteryzowało się zastosowaniem elementów wykonawczych, umożliwiając pełna skalowalność w zależności od ilości elementów końcowych – wykonawczych w ruchu kolejowym.

Planowane efekty:

Elektryczny Zamek Zależności umożliwi minimalizację ryzyka związanego z możliwym błędnym działaniem człowieka.   Istotą rozwiązania będzie opracowanie unikalnej konstrukcji systemu blokad automatycznych oraz układu sterowania i wyzwalania elementami wykonawczymi zwrotnic. Wyposażenie układu w system rejestracji pracy umożliwi pełną kontrolę nad systemem oraz możliwość pełnej kontroli i serwisu, a także, co najważniejsze spowoduje zwiększenie bezpieczeństwa. Rozwiązanie będzie spełniało wymagania i oczekiwania klientów – użytkowników ruchu kolejowego.