Nysa Opole

Nysa Opole

Zabudowa zewnętrznych i wewnętrznych urządzeń srk na st. Szydłów i st. Łambinowice, zabudowa półsamoczynnej jednoodstępowej blokady liniowej na szlaku Szydłów- Łambinowice i Łambinowice- Nysa, zabudowa urządzeń przejazdowych kat. A- 3 kpl.; kat. B- 1 kpl.; kat. C- 7 kpl., dostosowanie istniejących urządzeń przejazdowych do prędkości V=120km/h- 11 kpl. Roboty zostały wykonane w ramach zadania: Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych – wymiana nawierzchni kolejowej wraz z robotami towarzyszącymi na linii kolejowej nr 287 Nysa – Opole realizowanego w ramach projektu „Rewitalizacja Linii Kolejowej Nr 287 Nysa – Opole”