Wymiana napędów ISE Chełm

Wymiana napędów ISE Chełm

Wymiana wyeksploatowanych elektrycznych napędów zwrotnicowych JEA 29 na napędy nowej generacji dostarczonych przez Wykonawcę na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa- Dorohusk (ISE Chełm- 32 szt.) robotami w zakresie wymiany elektrycznych napędów zwrotnicowych w lokalizacjach:

– st. Rejowiec- szt. 9 – rozjazdy nr 7, Wk2, 14, 17, 19, 33, 34, 35, 36,

– st. Chełm- szt. 11 – rozjazdy nr 10, 16, 18, 19, 20, 46, Wk17, 44cd, 52, 53, 60,

– st. Wólka Okopska- szt. 10 – rozjazdy nr 3, 4, 5, 6, 13, 14, 16, 17, 18, 19,

– p. odg. Uherka- szt. 2 – rozjazdy nr 400, 401