Mełno – Grudziądz

Mełno – Grudziądz

Budowa podziemnych linii telekomunikacyjnych dla potrzeb urządzeń srk i tt na szlaku Mełno- Grudziądz. Roboty zostały wykonane w ramach zadania: „Budowa linii telekomunikacyjnej na linii 208 Działdowo- Chojnice, odcinek Mełno- Grudziądz „Gr3”, km 95,350 – 107,246”