Linia 18

Linia 18

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na odcinku Ostrowy – Otłoczyn – zakres 2017-2018 w ramach zadania inwestycyjnego „Prace na linii kolejowej nr 18 na odcinku Kutno – Toruń Główny” robotami budowlanymi w zakresie:

– budowa linii światłowodowej (OTK i TKM) i sterującej urządzenia sbl na szlaku: Ostrowy- Kaliska Kujawskie (o długości 15,5 km), Kaliska Kujawskie- Czerniewice (o długości 11,3 km), Czerniewice- Włocławek (o długości 17,8 km),

– zabudowa urządzeń trzystawnej samoczynnej blokady liniowej typu CBL2010 na szlaku Ostrowy- Kaliska Kujawskie (5 kpl.),

– zabudowa urządzeń trzystawnej samoczynnej blokady liniowej typu CBL2010 na szlaku Kaliska Kujawskie- Czerniewice (3 kpl.),

– zabudowa urządzeń trzystawnej samoczynnej blokady liniowej typu CBL2010 na szlaku Czerniewice- Włocławek (6 kpl.),

– zabudowa urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej kat. B typu RASP 4.4Ft w km.: 30,922; 33,310; 35,130,

– powiązanie urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej kat. B typu RASP 4.4Ft z urządzeniami srk na st. Kaliska Kujawskie,

– budowa linii zasilających nn do kontenerów urządzeń samoczynnej blokady liniowej: SAZ170, SAZ193, SAZ217, SAZ234, SAZ248, SAZ310, SAZ331, SAZ343, SAZ412, SAZ433, SAZ455, SAZ475, SAZ492, SAZ513,

– rozbudowa urządzeń systemu nagłośnienia peronów nr 2 i nr 3 na st. Kaliska Kujawskie