Laskowice Pomorskie

Laskowice Pomorskie

Budowa podziemnych linii telekomunikacyjnych dla potrzeb urządzeń srk i tt na szlaku Laskowice Pomorskie- Osie. Roboty zostały wykonane w ramach zadania: „Budowa linii telekomunikacyjnej na linii 215 Laskowice Pomorskie- Bąk, Laskowice Pomorskie- Osie, km 3,723 – 17,749”