Wykonane projekty OLIKOL RAIL ENERGY

L.p. Data Nazwa zadnia inwestycyjnego Rodzaj dokumentacji Funkcja Prace wykonane dla:
1. 06.2011 Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej Kraków – Medyka – granica państwa na odcinku Podłęże – Bochnia w km 16,000 – 39,000 w ramach Projektu „Modernizacja linii kolejowej E 30/C-E 30, odcinek Kraków – Rzeszów, etap III.” Projekt wykonawczy Współpraca Thales Polska Sp. z o.o.
2. 07.2012 Projekt wykonawczy przebudowy urządzeń srk dla umożliwienia obsługi bocznicy szlakowej EC(Łódź Dąbrowa Przemysłowa) ze st. Łódź Widzew po torze nr 1 po zabudowie rozjazdu zwyczajnego nr 62 linii kolejowej 540 Łódź Chojny – Łódź Widzew. Projekt wykonawczy Projektant PORR (Polska ) S.A.
3. 12.2012 Projekt wykonawczy polepszenia jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 18
Kutno – Piła na odcinku Toruń – Bydgoszcz.
Projekt wykonawczy Projektant PORR (Polska ) S.A.
4. 12.2012 Projekt budowlany branży sterowanie ruchem kolejowym dla zamierzenia budowlanego „Zaprojektowanie i odbudowa infrastruktury kolejowej zniszczonej w wyniku wypadku kolejowego w dniu 8 listopada 2010 r. na stacji Białystok”. Projekt budowlany Projektant PBIiK Sp. z o.o.

Firma Projektowo – Budowlana

„TORPROJEKT” Sp. z o.o.

5. 10.2013 „Poprawa bezpieczeństwa poprzez zabudowę nowych rozjazdów kolejowych o podwyższonym standardzie konstrukcyjnym” – POIiŚ 7.1-71. Projekt wykonawczy Projektant OHL ZS POLSKA Sp. z o.o.
L.p. Data Nazwa zadnia inwestycyjnego Rodzaj dokumentacji Funkcja Prace wykonane dla:
6. 05.2011 Projekt wykonawczy przebudowy urządzeń sterowania ruchem kolejowym na st.  Zgierz w związku ze zmianami w obwodach bloku Pu defghG i elektrycznej zastawki liniowej B (zastosowanie EON-3). Projekt wykonawczy Sprawdzający Zakład Usług Technicznych

„KOLTECH”

7. 06.2011 Projekt wykonawczy przebudowy urządzeń sterowania ruchem kolejowym na przejeździe  kolejowym kat. A w km 130,686 szlaku Baby-Piotrków Tryb. linii kolejowej nr 1 w związku z poszerzeniem drogi. Projekt wykonawczy Sprawdzający Zakład Usług Technicznych

„KOLTECH”

8. 07.2011 Projekt wykonawczy poprawy dostępności linii kolejowej poprzez   przebudowę niektórych elementów infrastruktury na odcinkach linii kolejowej nr106 Rzeszów – Jasło w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013. Projekt wykonawczy Współpraca Kombud S.A.
9. 09.2011 Projekt wykonawczy przebudowy urządzeń srk na st. Sosnowiec Maczki  w związku z remontem toru nr1 w km 12,637 – 13,606 oraz rozjazdów nr1 i 2. Projekt wykonawczy Projektant „DOLKOM” Sp. z o.o.
10. 10.2011 Projekt wykonawczy przebudowy urządzeń srk na st. Sosnowiec Maczki oraz st. Sosnowiec Kazimierz w związku z remontem toru nr1 linii 163 w km 2,035 – 4,624 oraz rozjazdu nr 19 w st. Sosnowiec Kazimierz. Projekt wykonawczy Projektant „DOLKOM” Sp. z o.o.
11. 12.2011 Projekt wykonawczy zabudowy samoczynnej sygnalizacji przejazdowej typu SPA-2 na przejazdach kat. „B” km 153,813 linii nr 12 i kat. „C” km 45,542 linii nr 13 na terenie Zakładu Linii Kolejowych w Siedlcach. Projekt wykonawczy Projektant PKP  Polskie Linie Kolejowe S.A.

Zakład Linii Kolejowych w Siedlcach

12. 05.2012 Projekt wykonawczy modernizacji linii kolejowej Warszawa – Łódź, etap II. LOT C – pozostałe roboty. Zaprojektowanie i wykonanie skrzyżowania bezkolizyjnego w ciągu drogi krajowej nr 72 Rawa Mazowiecka – Łódź z torami linii kolejowej Nr 1 Warszawa Centralna – Katowice w miejscowości Rogów. Projekt wykonawczy Sprawdzający Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych i Inżynieryjnych S.A.

Firma Projektowo – Budowlana

„TORPROJEKT” Sp. z o.o.

13. 05.2012 Projekt wykonawczy przebudowy urządzeń srk na st. Małkinia związany z rewitalizacją linii kolejowej nr 34 Ostrołęka – Małkinia. Projekt wykonawczy Projektant PBiIK Sp. z o.o.
14. 05.2012 Projekt wykonawczy przebudowy urządzeń sygnalizacji przejazdowej w związku z inwestycją pn.: Zadanie nr 1: Rozbudowa drogi krajowej nr 9 klasy GP od skrzyżowania z al. Batalionów Chłopskich – Powstańców Warszawy km 197+066,50 – 198+800,00 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, instalacjami i urządzeniami budowlanymi w Rzeszowie. Projekt wykonawczy Projektant PBiIK Sp. z o.o.
15. 05.2012 Projekt wykonawczy przebudowy urządzeń srk dla umożliwienia obsługi bocznicy szlakowej EC(Łódź Dąbrowa Przemysłowa) ze st. Łódź Widzew po torze nr 2 w czasie wymiany nawierzchni w torze nr 1 linii kolejowej 540 Łódź Chojny – Łódź Widzew. Projekt wykonawczy Projektant PORR (Polska ) S.A.
16. 06.2012 Projekt wykonawczy przebudowy urządzeń  sygnalizacji przejazdowej na przejeździe kolejowym w km 118,797 linii nr 8 w związku ze zmianą kat. z A na B, realizowanej w ramach zadania pn. modernizacji linii kolejowej nr 8 na odcinku Radom – Skarżysko Kamienna, etap II. Projekt wykonawczy Projektant PBiIK Sp. z o.o.
17. 08.2012 Projekt budowlany zabudowy kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV wraz z wewnętrzną linią zasilającą urządzenia EOR w stacji Łódź Dąbrowa dla zadania pn.: „Budowa polegająca na odbudowie toru nr 1 na linii kolejowej nr 540Łódź Chojny – Łódź Widzew na odcinku od km 0,875 do km 6,818.” Projekt budowlany Projektant PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie-Dystrybucja Energii Elektrycznej ul. Sławińska 7/9, 01-218 Warszawa

Łódzki Rejon Dystrybucji ul. Tuwima 28, 90-002 Łódź

18. 10.2012 Projekt wykonawczyprzebudowy urządzeń srk na st. Nowa Sól w związku z wymianą nawierzchni na linii kolejowej nr 273 Wrocław Główny – Szczecin Główny w torze nr 1 na odcinku Nowa Sól – Niedoradz od km 129,776 do km 139,073. Projekt wykonawczy Projektant RDK Projekt sp. j.
19. 10.2012 Projektu wykonawczyprzebudowy urządzeń srk na st. Niedoradz w związku z wymianą nawierzchni na linii kolejowej nr 273 Wrocław Główny – Szczecin Główny w torze nr 1 na odcinku Nowa Sól – Niedoradz od km 129,776 do km 139,073. Projekt wykonawczy Projektant RDK Projekt sp. j.
20. 11.2012 Projekt wykonawczy przebudowy urządzeń srk, elektroenergetyki i teletechniki w ramach zadania: „Przebudowa urządzeń rogatkowych w km 35,071 linii kolejowej nr 25 Łódź Kaliska – Dębica z przeniesieniem obsługi z posterunku skp na nast. dysp. st. Mikołajów dla przystosowania do zdalnej obsługi, likwidacja posterunku stwierdzania końca pociągu (skp)”. Projekt wykonawczy Projektant PBIiK Sp. z o.o.
21. 12.2012 Projekt wykonawczy przebudowy urządzeń  samoczynnej sygnalizacji przejazdowej na przejeździe kolejowym w km 16,838 i w km 44,627 linii kolejowej nr 15 Bednary – Łódź Kaliska w związku ze zmianą kat. z C na B. Projekt wykonawczy Projektant PBIiK Sp. z o.o.
22. 12.2012 Projekt wykonawczy branży sterowanie ruchem kolejowym dla zamierzenia budowlanego „Zaprojektowanie i odbudowa infrastruktury kolejowej zniszczonej w wyniku wypadku kolejowego w dniu 8 listopada 2010 r. na stacji Białystok.” Projekt wykonawczy Projektant PBIiK Sp. z o.o.

Firma Projektowo – Budowlana

„TORPROJEKT” Sp. z o.o.

23. 04.2013 Projekt wykonawczy przebudowy urządzeń zabezpieczenia ruchu oraz przebudowy oświetlenia na przejeździe kolejowym przy ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Łodzi. Projekt wykonawczy Projektant Dalkia Łódź S.A.
24. 12.2013 Przebudowa urządzeń sterowania ruchem kolejowym na st. Żelisławice, realizowana w ramach zadania pn.: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 61 i 572 na odcinku Włoszczowa Północ – Częstochowa Stradom” Projekt wykonawczy Projektant KZA Kraków S.A.
25. 12.2013 Przebudowa urządzeń sterowania ruchem kolejowym na st. Koniecpol, realizowana w ramach zadania pn.: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 61 i 572 na odcinku Włoszczowa Północ – Częstochowa Stradom” Projekt wykonawczy Projektant KZA Kraków S.A.
26. 04.2014 Opracowanie dokumentacji projektowej wykonawczej na wymianę urządzeń niezajętości torów i rozjazdów na posterunku odgałęźnym Zalesie Gorzyckie Projekt wykonawczy Projektant PKP  Polskie Linie Kolejowe S.A.

Zakład Linii Kolejowych w Skarżysku Kamiennej

27. 05.2014 Opracowanie dokumentacji projektowej, wykonawczej na wymianę sygnalizacji kształtowej na sygnalizację świetlną na stacji Starachowice Wschodnie. Projekt wykonawczy Projektant PKP  Polskie Linie Kolejowe S.A.

Zakład Linii Kolejowych w Skarżysku Kamiennej

28. 05.2014 Opracowanie dokumentacji projektowej wykonawczej na wymianę urządzeń niezajętości torów stacyjnych na stacji Świerże Górne. Projekt wykonawczy Projektant PKP  Polskie Linie Kolejowe S.A.

Zakład Linii Kolejowych w Skarżysku Kamiennej

29. 09.2014 Wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanych na szlaku Strzałki – Idzikowice związanych z utworzeniem p. odg. „Pilica” realizowanych w ramach zadania p.n. „Modernizacja linii kolejowej nr 4 Centralna Magistrala Kolejowa” Projekt wykonawczy Sprawdzający Kombud S.A.
30. 10.2014 Zabudowa samoczynnej blokady liniowej na odc. Miechów – Słomniki oraz Niedźwiedź – Zastów i zabudowa urządzeń komputerowych do sterowania urządzeniami typu E w miejsce pulpitu kostkowego w budynku nas. dysp. st. Kozłów w ramach zadania pn: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 8 na odcinku Kozłów – Kraków Główny”. Projekty wykonawcze branży energetycznej, teletechnicznej, p.poż i antywłamaniowej Projektant KZA Kraków S.A.
31. 03.2015 Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na przejazdach kolejowych – etap  II” POIiŚ 7.1-80

w zakresie Zamówienia Częściowego NR 2 tj. zaprojektowanie

i wykonanie robót budowlanych dla zadania:

Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na wybranych przejazdach kolejowych na terenie województw: mazowieckiego, podlaskiego

i lubelskiego.

Projekt wykonawczy Sprawdzający Kombud S.A.
Wykonane roboty budowlane OLIKOL RAIL ENERGY

L.p. Data Nazwa zadnia inwestycyjnego Zakres robót
1 08.10.2013 Modernizacja sieci trakcyjnej na linii kolejowej E65  odcinek Warszawa – Gdynia etap I, obszar LCS Malbork. Wykonanie montażu uziomów konstrukcji wsporczych poprzez wbijanie uziomów w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej wraz z pomiarem rezystancji uziemienia , połączeń tokowych i międzytorowych , malowanie lokat na linii kolejowej E65 , obszar LCS Malbork.
2 30.12.2013 Rewitalizacja linii kolejowej nr 61 i 572 na odcinku Włoszczowa Północ – Częstochowa Stradom Wykonanie robót telekomunikacyjnych dla stacji żelisławice oraz odcinak Żelisławice – Koniecpol w zakresie:
1) Sterowanie lokalne z nastawni dysponujacej z pulpitu w wykonaniu komputerowym LCD wraz z oprogramowaniem
2) Włączenie rozdzielnic EOR dosystemu SMUE
3) Transmisję między nastawniami a rozdzielnicami EOR światłowodem
4) Stosowanie protokołu transmisyjnego do sterowania lokalnego PPM2
5) Stosowanie protokołu transmisyjnego do sterowania zdalnego PIMNET P5
6) Wykonanie programu dowizualizacji zdalnego sterowania po intranecie
7) Montaż na słupach oświeteleniowych kamer przeznaczonych do monitorowania stacji pod względem antykradzieżowym z wykorzystaniem jednego włókna światłowodu.
3 28.04.2014 Modernizacja sieci trakcyjnej na linii kolejowej E65  odcinek Warszawa – Gdynia etap I, obszar LCS Malbork. Kompletowanie osprzętu sieci trakcyjnej (wieszaki, podwieszenia, kotwienia ) Stacja Mleczewo.
4 21.08.2014 Rewitalizacja linii kolejowej nr 61 i 572 na odcinku Włoszczowa Północ – Częstochowa Stradom Na podstawie przekazanego projektu budowlanego wykonanie robótzwiązanych z przebudową urządzeń EOR dlarozjazdównr: 7,9,10,11,15,17,18,19,20 z uwzględnieniem:
1) Sterowanie lokalne z nastawni dysponujacej z pulpitu w wykonaniu komputerowym LCD wraz z oprogramowaniem
2) Zasilanie rozdzielnic ze stacji transformatorowej
3) Stosowanie protokołu transmisyjnego do sterowania lokalnego PPM2
4) Uzgodnienie dokumentacji informatycznej dla urządzeń EOR przez administratora systemu SMUE odnośnie włączenia do systemu.
5) Opracowanie dokumentacji powykonawczej
5 2015.01.12 Modernizacja linii kolejowej E30 , Kraków – Rzeszów  Kompletowanie osprzętu sieci trakcyjnej (wieszaki, podwieszenia, kotwienia ) , 23 sekcje E30 Dębica – Grabiny.
L.p. Data Nazwa zadnia inwestycyjnego Rodzaj dokumentacji
1 01.09.2013 do 31.12.2014 Modernizacja linii kolejowej nr 132. Kompletowanie osprzętu sieci trakcyjnej (wieszaki, podwieszenia, kotwienia ) na  linii kolejowej nr 132 odcinek Paczyna- Opole Groszowice tor nr 1 i 2.
2 31.10.2013 Modernizacja linii kolejowej nr 132. Kompletowanie osprzętu sieci trakcyjnej (wieszaki, podwieszenia, kotwienia ) na  linii kolejowej nr 132,
Szlak Tarnów Opolski – Opole Groszowice tor nr 1    – sekcja nr 83,83a,85,87,89,91,93,95,97
Szlak Błotnica Strzelecka – Strzelce Opolskie tor nr 1    – sekcja nr 7,9,11,13,15,17
Szlak Paczyna – Toszek tor nr 2   – sekcja nr 2,4,6,8,10
3 08.11.2013 Modernizacja sieci trakcyjnej oraz urządzeń eor na stacji Żelisławice i na linii kolejowejnr 61 odcinek Żelisławice – Koniecpol. Wykonanie montażu uziomów konstrukcji wsporczych poprzez wbijanie uziomów w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej wraz z pomiarem rezystancji uziemienia, elektrycznych połączen rozjazdów.
4 05.11.2013 Modernizacja sieci trakcyjnej i na linii kolejowejnr 131 odcinek Kalety – Strzebiń. Wykonanie montazu uziomów konstrukcji wsporczych poprzez wbijanie uziomów w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej wraz z pomiarem rezystancji uziemienia.
5 26.11.2013 Modernizacja linii kolejowej nr 1 – odcniek Skierniewice – Warszawa Zachodnia. Wykonanie rozładunku fundamentów palowych na post odg. WGT w dniach 04.11.2013 – 26.11.2013
Wykonanie rozładunku słupów trakcyjnych na stacji kolejowej Radziwiłłów Mazowiecki w dniach 23.11.2013 -25.11.2013
6 30.12.2013 Modernizacja linii kolejowej nr 64 Psary – Kozłów Wykonanie ochrony przeciwporażeniowej , ochrony od prądów błądzących na przytorowych elementach sterowania ruchem kolejowym,usytyuowanych w strefie oodziaływania sieci trakcyjnej na linii kolejowej nr 64odcienk Kozłów – Starzyny.
9 31.01.2014 Modernizacja linii kolejowej nr 132. Szlak Błotnica Strzelecka – Opole Groszowice  tor nr 1    – sekcja nr 69,71,73
10 30.01.2014 Modernizacja sieci trakcyjnej oraz urządzeń eor na stacji Żelisławice i na linii kolejowejnr 61 odcinek Żelisławice – Koniecpol. Wykonanie montazu uziomów konstrukcji wsporczych poprzez wbijanie uziomów w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej wraz z pomiarem rezystancji uziemienia, malowanie lokat.
11 28.02.2014 Modernizacja linii kolejowej nr 132. Szlak Błotnica Strzelecka – Opole Groszowice  tor nr 1    – sekcja nr 61,63,73a,61a,65
12 28.04.2014 Modernizacja sieci trakcyjnej Linia kolejowa nr 61 i 700, odcinek Częstochowa – Fosowskie , stacja Pawonków. Kompletowanie osprzętu sieci trakcyjnej (wieszaki, podwieszenia, kotwienia ) Linia kolejowa nr 61 i 700, odcinek Częstochowa – Fosowskie , stacja Pawonków.
13 28.04.2014 Modernizacja linii kolejowej nr 1 – odcniek Skierniewice – Warszawa Zachodnia. Kompletowanie osprzętu sieci trakcyjnej (wieszaki, podwieszenia, kotwienia ) Linia kolejowa nr 1 , Warszawa – Łódź ,stacja Radziwiłłów.
14 28.04.2014 Modernizacja sieci trakcyjnej na linii kolejowej E65  odcinek Warszawa – Gdynia etap I, obszar LCS Malbork. Wykonanie wieszaków dla przelotów 62 m 62 m,65, 64  oraz 5 szt. podwieszeń sekcji L1 w.p. odg. Dąbrówka Malborska.
15 28.04.2014 Modernizacja sieci trakcyjnej  na stacji Żelisławice i na linii kolejowejnr 61 odcinek Żelisławice – Koniecpol. Kompletowanie osprzętu sieci trakcyjnej (wieszaki, podwieszenia, kotwienia ) Żelisławice – koniecpol 10 sekcji tor nr 2 L2z, L-2, L-4, L-6,L-8,L-10,L-12,L-14, L-16, L-18
16 28.04.2014 Modernizacja linii kolejowej nr 1 – odcniek Skierniewice – Warszawa Zachodnia. Kompletowanie osprzętu sieci trakcyjnej (wieszaki, podwieszenia, kotwienia ) Linia kolejowa Warszawa –Łódź, szlak Warszawa Włochy –Pruszków tor nr 1, sekcja  L1,L3,L5,L7,L9,L11,L13,L15,L17,L81,L71
17 11.04.2014 Modernizacja linii kolejowej nr 132. Kompletowanie osprzętu sieci trakcyjnej (wieszaki, podwieszenia, kotwienia ) na  linii kolejowej nr 132
1. Szlak Kamień Śląski – Tarnów Opolski sekcja nr –  L064, L066
2. Stacja Kamień Śląski sekcja nr  L056, L058, L059, L060, L062
3. Stacja Tarnów Opolski sekcja nr – L068, L070
4. Stacja Strzelce Opolskie sekcja nr –  L019, L021, L024, L029
19 04.2014 Modernizacja sieci trakcyjnej na linii kolejowej E65  odcinek Warszawa – Gdynia etap I, obszar LCS Malbork. Szymankowo – Pruszcz Gdański – naprawa bednarek Zlecenie nr Ez15-ez2a-074-167a/2014
20 05.05.2014 Modernizacja sieci trakcyjnej na linii kolejowej E65  odcinek Warszawa – Gdynia etap I, obszar LCS Malbork. 6 podwieszeń i 70 wieszaków sekcji L18 oraz 11 podwieszeń i 181 wieszaków sekcji L7 linia kolejowa E65 stacja Szymankowo.
21 15.05.2014 Modernizacja linii kolejowej nr 1 – odcniek Skierniewice – Warszawa Zachodnia. Linia kolejowa Warszawa –Łódź szlak Pruszków –Grodzisk Mazowiecki tor nr 1 sekcja nr L1p,1,3,5,7,9,11,13,15,17
22
23 10.06.2014 Modernizacja linii kolejowej nr 1 – odcniek Skierniewice – Warszawa Zachodnia. Kompletowanie osprzętu sieci trakcyjnej (wieszaki, podwieszenia, kotwienia ) Linia kolejowa Warszawa –Łódź, szlak Warszawa Włochy –Pruszków tor nr 3 sekcje nr  L92,91,76,74,78,61,60
24 15.06.2014 Modernizacja sieci trakcyjnej  na stacji Żelisławice i na linii kolejowejnr 61 odcinek Żelisławice – Koniecpol. Kompletowanie osprzętu sieci trakcyjnej (wieszaki, podwieszenia, kotwienia ) Lisów – Kochanowice tor nr 1 sekcja nr 1L , 1, 3
25 15.06.2014 Modernizacja sieci trakcyjnej  na stacji Żelisławice i na linii kolejowejnr 61 odcinek Żelisławice – Koniecpol. Kompletowanie osprzętu sieci trakcyjnej (wieszaki, podwieszenia, kotwienia ) Lubliniec – Kochanowice tor nr 1 sekcja 1,3,5,7,9
26 15.06.2014 Modernizacja sieci trakcyjnej  na stacji Żelisławice i na linii kolejowejnr 61 odcinek Żelisławice – Koniecpol. Kompletowanie osprzętu sieci trakcyjnej (wieszaki, podwieszenia, kotwienia )  Stacja Żelisławice tor nr 4 sekcja 41, tor nr 2 sekcja rozjazdowa  nr 2 i 4, tor nr 1 sekcja rozjazdowa 1,3,tor nr 3-sekcja L-31 – 6 sekcji w sumie.
27 15.06.2014 Modernizacja sieci trakcyjnej  na stacji Żelisławice i na linii kolejowejnr 61 odcinek Żelisławice – Koniecpol. Kompletowanie osprzętu sieci trakcyjnej (wieszaki, podwieszenia, kotwienia )  Szlak Blachownia -Herby Stare -tor nr 1 sekcja nr 1,3,5,7,9
28 15.06.2014 Modernizacja sieci trakcyjnej  na stacji Żelisławice i na linii kolejowejnr 61 odcinek Żelisławice – Koniecpol. Kompletowanie osprzętu sieci trakcyjnej (wieszaki, podwieszenia, kotwienia )  Szlak Gnaszyn – Blachownia  tor nr 1 – 4 sekcje 299,301,295,297
29 15.06.2014 Modernizacja sieci trakcyjnej  na stacji Żelisławice i na linii kolejowejnr 61 odcinek Żelisławice – Koniecpol. Kompletowanie osprzętu sieci trakcyjnej (wieszaki, podwieszenia, kotwienia )  Stacja  Liszów tor nr 1 sekcja L1
30 13.06.2014 Modernizacja linii kolejowej nr 1 – odcniek Skierniewice – Warszawa Zachodnia. Wykonanie montazu uziomów konstrukcji wsporczych poprzez wbijanie uziomów w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej wraz z pomiarem rezystancji uziemienia, malowanie lokat ,odcinek  Pruszków – Grodzisk Mazowiecki
31 28.06.2014 Modernizacja sieci trakcyjnej Linia kolejowa nr 61 i 700, odcinek Częstochowa – Fosowskie Wykonanie montazu uziomów konstrukcji wsporczych poprzez wbijanie uziomów w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej wraz z pomiarem rezystancji uziemienia, malowanie lokat ,odcinek  odcinek Częstochowa – Fosowskie.
32 06.2014 Modernizacja linii kolejowej nr 1 – odcniek Skierniewice – Warszawa Zachodnia. Kompletowanie osprzętu sieci trakcyjnej (wieszaki, podwieszenia, kotwienia ) Stacja Grodzisk Mazowiecki sekcja L1P, L11/12
33 10.06.2014 Modernizacja linii kolejowej nr 1 – odcniek Skierniewice – Warszawa Zachodnia. Kompletowanie osprzętu sieci trakcyjnej (wieszaki, podwieszenia, kotwienia ) Linia kolejowa Warszawa -Łódź, szlak Włochy Pruszków – 12 sekcji 31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,73,83
34 15.06.2014 Modernizacja sieci trakcyjnej Linia kolejowa nr 61 i 700, odcinek Częstochowa – Fosowskie Kompletowanie osprzętu sieci trakcyjnej (wieszaki, podwieszenia, kotwienia ) Szlak Pludry – Fosowskie tor nr 1 sekcja 1F
35 15.06.2014 Modernizacja sieci trakcyjnej Linia kolejowa nr 61 i 700, odcinek Częstochowa – Fosowskie Kompletowanie osprzętu sieci trakcyjnej (wieszaki, podwieszenia, kotwienia ) Szlak Lisów – Liswarta tor nr 1 sekcje 5,7
36 15.06.2014 Modernizacja sieci trakcyjnej Linia kolejowa nr 61 i 700, odcinek Częstochowa – Fosowskie Kompletowanie osprzętu sieci trakcyjnej (wieszaki, podwieszenia, kotwienia ) Szlak Herby – Liswarta tor nr 1 sekcje 1,3
37 15.06.2014 Modernizacja sieci trakcyjnej Linia kolejowa nr 61 i 700, odcinek Częstochowa – Fosowskie Kompletowanie osprzętu sieci trakcyjnej (wieszaki, podwieszenia, kotwienia ) Stacja Herby tor nr 1 – sekcja L-13
38 15.06.2014 Modernizacja sieci trakcyjnej Linia kolejowa nr 61 i 700, odcinek Częstochowa – Fosowskie Kompletowanie osprzętu sieci trakcyjnej (wieszaki, podwieszenia, kotwienia ) Stacja Blachownia tor nr 1 sekcje nr 11,12
39 15.06.2014 Modernizacja linii kolejowej nr 1 – odcniek Skierniewice – Warszawa Zachodnia. Kompletowanie osprzętu sieci trakcyjnej (wieszaki, podwieszenia, kotwienia ) szlak Warszawa Włochy – Pruszków tor nr 1 -sekcje 100(1) ,100(2) ,78
40 15.06.2014 Modernizacja linii kolejowej E30 , Kraków – Rzeszów, odcinek Podłęże – Bochnia. Kompletowanie osprzętu sieci trakcyjnej (wieszaki, podwieszenia, kotwienia ) Stacja Kłaj tor nr 1 sekcje nr L21,L24,L4
41 15.06.2014 Modernizacja linii kolejowej E30 , Kraków – Rzeszów, odcinek Podłęże – Bochnia. Kompletowanie osprzętu sieci trakcyjnej (wieszaki, podwieszenia, kotwienia ) Stacja Kłaj tor nr 4 sekcja nr L20
42 15.06.2014 Modernizacja linii kolejowej E30 , Kraków – Rzeszów, odcinek Podłęże – Bochnia. Kompletowanie osprzętu sieci trakcyjnej (wieszaki, podwieszenia, kotwienia ) Stacja Podłęże tor nr 1 sekcja nr L7,L17,L19,L25
43 15.06.2014 Modernizacja linii kolejowej E30 , Kraków – Rzeszów, odcinek Podłęże – Bochnia. Kompletowanie osprzętu sieci trakcyjnej (wieszaki, podwieszenia, kotwienia ) Stacja Podłęże tor nr 2 sekcja nr L9,L13
44 15.06.2014 Modernizacja linii kolejowej E30 , Kraków – Rzeszów, odcinek Podłęże – Bochnia. Kompletowanie osprzętu sieci trakcyjnej (wieszaki, podwieszenia, kotwienia ) Stacja Podłęże tor nr 4 sekcja nr L11,L15,L26
45 15.06.2014 Modernizacja linii kolejowej nr 1 – odcniek Skierniewice – Warszawa Zachodnia. Kompletowanie osprzętu sieci trakcyjnej (wieszaki, podwieszenia, kotwienia )Szlak Pruszków – Grodzisk Mazowiecki sekcja L19
46 16.06.2014 Rozładunek konstrukcji wsporczych
47 15.07.2014 Modernizacja sieci trakcyjnej Linia kolejowa nr 61 i 700, odcinek Częstochowa – Fosowskie Kompletowanie osprzętu sieci trakcyjnej (wieszaki, podwieszenia, kotwienia ) Szlak Cz-wa Stradom – Cz-wa Gnaszyn tor nr 1 sekcje nr 279,281,283
48 16.07.2014 Modernizacja linii kolejowej nr 132. Kompletowanie osprzętu sieci trakcyjnej (wieszaki, podwieszenia, kotwienia )  Szlak Błotnica Strzelecka – Opole Groszowice  sekcje nr : L-3 , L-81, L79, L-24, L-20, L-30, L30A, L-75, L-77
49 22.07.2014 Modernizacja linii kolejowej nr 1 – odcniek Skierniewice – Warszawa Zachodnia. Kompletowanie osprzętu sieci trakcyjnej (wieszaki, podwieszenia, kotwienia ) Szlak Pruszków – Grodzisk Mazowiecki  tor nr 3 , sekcje nr L21P,L21,L23,L25,L27,L29,L31,L33,L35,L37,L39,L20A , L31G
50 30.07.2014 Modernizacja linii kolejowej nr 1 – odcniek Skierniewice – Warszawa Zachodnia. Kompletowanie osprzętu sieci trakcyjnej (wieszaki, podwieszenia, kotwienia ) Szlak – Żyrardów – Radziwiłłów Maz. Tor nr 1 , sekcje nr: L3,L5,L7,L9,L11,L13,L15,L17, L19
51 18.07.2014 Modernizacja linii kolejowej nr 1 – odcniek Skierniewice – Warszawa Zachodnia. Kompletowanie osprzętu sieci trakcyjnej (wieszaki, podwieszenia, kotwienia ) Stacja Grodzisk Mazowiecki. Sekcje nr L21,L22,L33,L34
52 18.07.2014 Modernizacja linii kolejowej nr 1 – odcniek Skierniewice – Warszawa Zachodnia. Kompletowanie osprzętu sieci trakcyjnej (wieszaki, podwieszenia, kotwienia ) Stacja Grodzisk Mazowiecki – Przejścia rozjazdowe – 2-5, 9-5.
53 01.08.2014 Modernizacja linii kolejowej nr 1 – odcniek Skierniewice – Warszawa Zachodnia. Rozładunek -słupów palowych na stacji Kochanowice.
54 01.08.2014 Modernizacja sieci trakcyjnej Linia kolejowa nr 61 i 700, odcinek Częstochowa – Fosowskie Kompletowanie osprzętu sieci trakcyjnej (wieszaki, podwieszenia, kotwienia ) Połączenia międzytkowe na linii kolejowej nr 61 i 700 , odcinek Częstochowa – Fosowskie.
55 06.08.2014 Modernizacja linii kolejowej E30 , Kraków – Rzeszów, Bochnia – Biadoliny, stacja Brzesko Okocim Rozładunek konstrukcji wsporczych
56 31.08.2014 Modernizacja linii kolejowej nr 1 – odcniek Skierniewice – Warszawa Zachodnia. Wykonanie montażu uziomów konstrukcji wsporczych poprzez wbijanie uziomów w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej wraz z pomiarem rezystancji uziemienia, malowanie lokat , szlak Żyrardów – Radziwiłłów.
58 01.09.2014 Modernizacja linii kolejowej nr 1 – odcniek Skierniewice – Warszawa Zachodnia. Kompletowanie osprzętu sieci trakcyjnej (wieszaki, podwieszenia, kotwienia )  Szlak Żyrardów – Radziwiłłów tor nr 1 , sekcja nr L1
59 01.09.2014 Modernizacja linii kolejowej E30 , Kraków – Rzeszów, Bochnia – Biadoliny, stacja Brzesko Okocim Kompletowanie osprzętu sieci trakcyjnej (wieszaki, podwieszenia, kotwienia )  Szlak Bochnia – Brzesko Okocim tor nr 2 sekcja nr : L2,L4,L6,L8,L10,L12,L14,L16,L18
60 30.09.2014 Modernizacja linii kolejowej E30 , Kraków – Rzeszów, Bochnia – Biadoliny, stacja Brzesko Okocim Kompletowanie osprzętu sieci trakcyjnej (wieszaki, podwieszenia, kotwienia ) Stacja Brzesko Okocim sekcja nr: L2
61 30.09.2014 Modernizacja linii kolejowej E30 , Kraków – Rzeszów, Kompletowanie osprzętu sieci trakcyjnej (wieszaki, podwieszenia, kotwienia ) Stacja Wola Rzędzińska, sekcja nr : L5,L7,L10,L11,L14 , Stacja Podłęże L7,L9,L11
62 30.09.2014 Modernizacja linii kolejowej nr 1 – odcniek Skierniewice – Warszawa Zachodnia. Kompletowanie osprzętu sieci trakcyjnej (wieszaki, podwieszenia, kotwienia ) Stacja Grodzisk Mazowiecki przejście rozjazdowe L111, Szlak Warszawa Włochy Pruszków
63 30.09.2014 Rewitalizacja linii kolejowej nr 61 i 572 na odcinku Włoszczowa Północ – Częstochowa Stradom Kompletowanie osprzętu sieci trakcyjnej (wieszaki, podwieszenia, kotwienia ) Liswarta – Lisów – 2 sekcje nr L6, L8
Stacja Lisów sekcja nr L234
Lisów – Kochanowice sekcja nr L2L,L2,L4
Kochanowice – Lubliniec sekcja nr L2,L4.L6.L8.L10
Częstochowa Osobowa – Częstochowa Stradom , sekcje nr L98,L135,L136
64 09.10.2014 Modernizacja sieci trakcyjnej Linia kolejowa nr 61 i 700, odcinek Częstochowa – Fosowskie Kompletowanie osprzętu sieci trakcyjnej (wieszaki, podwieszenia, kotwienia ) dla Stacja Częstochowa Osobowa sekcja nr 98 tor 1, Częstochowa Stadrom sekcja nr 135 tor 1, 136 tor 1
65 09.10.2014 Kompletowanie 84 podwieszeń dla : Stacja Środa Wielkopolska sekcja nr L-13, L-1, L-3, szlak Środa Wielkopolska -Pierzchno sekcje nr L-1,L-3,L-5,L-7,L-9,L-11, Pierzchno sekcja nr L-1
66 12.10.2014 Modernizacja linii kolejowej E30 , Kraków – Rzeszów, Podłęże – Bochnia Wykonanie połączeń tokowych i międzytokowych oraz elektrycznych połączeń rozjazdów odcinku Podłęże – Bochnia tor 1,2,4
67 12.10.2014 Modernizacja linii kolejowej E30 , Kraków – Rzeszów, Podłęże – Bochnia Wykopy i ułożenie kabla uszyniającego na odcinku Podłęże – Bochnia tor 1,2,4,3p
68 31.10.2014 Modernizacja linii kolejowej nr 132. Kompletowanie osprzętu sieci trakcyjnej (wieszaki, podwieszenia, kotwienia )
Szlak Błotnica Strzelecka – Strzelce Opolskie tor nr 2 sekcje nr : L004,L008,L010,L016,L018.
Szlak Szymiszów – Kamień Śląski tor nr 2 : sekcje nr L044a,L046,L048,L050,L052,L054
69 16.10.2014 Modernizacja linii kolejowej nr 1 – odcniek Skierniewice – Warszawa Zachodnia. Kompletowanie osprzętu sieci trakcyjnej (wieszaki, podwieszenia, kotwienia ) Stacja Grodzisk Mazowiecki L211,L11,L23,L112,L114,L119
70 30.10.2014 Modernizacja sieci trakcyjnej Linia kolejowa nr 61 i 700, odcinek Częstochowa – Fosowskie Wykonanie połączeń tokowych na linii kolejowej 61 i 700 odcinek Częstochowa – Fosowskie – 162 połączenia tokowe
71 21.10.2014 Modernizacja linii kolejowej nr 1 – odcniek Skierniewice – Warszawa Zachodnia.  Kompletowanie osprzętu sieci trakcyjnej (wieszaki, podwieszenia, kotwienia ) Szlak Pruszków – Grodzisk Mazowiecki
72 31.10.2014 Modernizacja linii kolejowej nr 1 – odcniek Skierniewice – Warszawa Zachodnia. Wykonanie montażu uziomów konstrukcji wsporczych poprzez wbijanie uziomów w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej wraz z pomiarem rezystancji uziemienia, malowanie lokat, stacja Grodzisk
73 17.11.2014 Modernizacja linii kolejowej nr 132.  Kompletowanie osprzętu sieci trakcyjnej (wieszaki, podwieszenia, kotwienia )
Szlak Błotnica Strzelecka- Strzelce Opolskie
tor nr 2 :L-012,L-014.
Szlak Szymiszów-Kamień Śląski tor nr 2:L-044
Szlak Strzelce Opolskie-Szymiszów
tor nr 2:L-032,L-034,L-036,L-038,L-040.
Szlak Strzelce Opolskie-Szymiszów tor nr 1:L-041
74 26.11.2014 Modernizacja linii kolejowej nr 132. Kompletowanie osprzętu sieci trakcyjnej (wieszaki, podwieszenia, kotwienia )
Szlak Tarnów Opolski – Opole Groszowice tor nr 2 sekcje nr:
L-074, L-074a, L-076, L-06a, L-078, L080, L-082,L-084,L-086, L-081
75 7.11.2014 Modernizacja linii kolejowej nr 1 – odcniek Skierniewice – Warszawa Zachodnia.
Modernizacja sieci trakcyjnej Linia kolejowa nr 61 i 700, odcinek Częstochowa – Fosowskie
Kompletowanie osprzętu sieci trakcyjnej (wieszaki, podwieszenia, kotwienia )
Linia 61
Szlak Częstochowa Stradom – Częstochowa Gnaszyn tor 2
L278,L280, L282
Stacja Częstochowa Gnaszyn tor 1,2, rozjazdy
L284,L285, L288, L291, L287, L289
Szlak Warszawa Włochy -Pruszków tor 2
L294,L296,L298,L300
stacja Blachownia tor 7
L22,L211,L61,L101,L2G,L41, L112
SZLAK Lubliniec – Fosowskie – kotwienia.
76 10.12.2014 Modernizacja sieci trakcyjnej Linia kolejowa nr 61 i 700, odcinek Częstochowa – Fosowskie Wykonanie połączeń międzytkowych na linii kolejowej nr 61 i 700 , odcinek Częstochowa – Fosowskie –  192 szt.
77 17.12.2014 Linia 137 Taciszów – gliwice Łabędy Kompletowanie osprzętu sieci trakcyjnej (wieszaki, podwieszenia, kotwienia )
Linia 137 Taciszów – gliwice Łabędy
78 08.12.2014 Modernizacja linii kolejowej nr 1 – odcniek Skierniewice – Warszawa Zachodnia. Kompletowanie osprzętu sieci trakcyjnej (wieszaki)
79 01.12.2014 Modernizacja linii kolejowej nr 1 – odcniek Skierniewice – Warszawa Zachodnia.
Modernizacja sieci trakcyjnej Linia kolejowa nr 61 i 700, odcinek Częstochowa – Fosowskie
 Kompletowanie osprzętu sieci trakcyjnej (wieszaki, podwieszenia, kotwienia )
Stacja Grodzisk Mazowiecki
Szlak Warszawa Włochy – Pruszków
Warszawa Włochy – Pruszków
Pruszków – Grodzisk Mazowiecki

Stacja Lubliniec
Szlak Blachownia – Herby
Stacja Blachownia
Szlak Blachownia – Herby

80 12.12.2014 Modernizacja linii kolejowej nr 1 – odcniek Skierniewice – Warszawa Zachodnia. Wykonanie połączeń tokowych i międzytorowych na linii kolejowej nr 1 , szlak Warszawa Włochy – Grodzisk.
2015.01.18 Modernizacja linii kolejowej nr 1 – odcniek Skierniewice – Warszawa Zachodnia. Wykonanie montażu uziomów konstrukcji wsporczych poprzez wbijanie uziomów w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej wraz z pomiarem rezystancji uziemienia, malowanie lokat, 88 uziomów Grodzisk
2015.01.20 Modernizacja sieci trakcyjnej Linia kolejowa nr 61 i 700, odcinek Częstochowa – Fosowskie  Kompletowanie osprzętu sieci trakcyjnej (wieszaki, podwieszenia, kotwienia ) ,12 sekcji Częstochowa Stradom stacja
2015.02.08 Modernizacja linii kolejowej E30 , Kraków – Rzeszów Wykonanie montażu uziomów konstrukcji wsporczych poprzez wbijanie uziomów w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej wraz z pomiarem rezystancji uziemienia, malowanie lokat,143 na E30.
2015.02.06 Modernizacja linii kolejowej nr 1 – odcniek Skierniewice – Warszawa Zachodnia.  Kompletowanie osprzętu sieci trakcyjnej (wieszaki, podwieszenia, kotwienia ) , 6 sekcji  Grodzisk
2015.03.24 Modernizacja linii kolejowej nr 1 – odcniek Skierniewice – Warszawa Zachodnia.  Kompletowanie osprzętu sieci trakcyjnej (wieszaki, podwieszenia, kotwienia ) 10 sekcji , Grodzisk – Żyrardów
2015.03.17 Modernizacja linii kolejowej E30 , Kraków – Rzeszów  Kompletowanie osprzętu sieci trakcyjnej (wieszaki, podwieszenia, kotwienia ), 7 sekcji , E30 Brzesko Badoliny
2015.03.24 Modernizacja sieci trakcyjnej Linia kolejowa nr 61 i 700, odcinek Częstochowa – Fosowskie  Kompletowanie osprzętu sieci trakcyjnej (wieszaki, podwieszenia, kotwienia ),  Szlak Herby Stare – Liswarta 3 sekcje
2015.03.31 Modernizacja linii kolejowej E30 , Kraków – Rzeszów Wykonanie montażu uziomów konstrukcji wsporczych poprzez wbijanie uziomów w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej wraz z pomiarem rezystancji uziemienia, malowanie lokat, 124 szt. Okocim Brzesko – Biadoliny
2015.04.30 Usługa cięcia zdemontowanych miedzianych przewodów sieci trakcyjnej oraz lin nośnych.
2015.04.07 Modernizacja linii kolejowej nr 1 – odcniek Skierniewice – Warszawa Zachodnia. Kompletowanie osprzętu sieci trakcyjnej (wieszaki, podwieszenia, kotwienia ) , 5 sekcji stacja Grodzisk Mazowiecki