Linia 18

Linia 18

Budowa linii telekomunikacyjnej dla potrzeb urządzeń srk i tt na odcinku Ostrowy- Włocławek, zabudowa zewnętrznych urządzeń samoczynnej blokady liniowej na szlaku Ostrowy- Kaliska Kujawskie, Kaliska Kujawskie- Czerniewice, Czerniewice- Włocławek, zabudowa urządzeń przejazdowych kat. B- 3 kpl. wraz z wykonaniem przyłączy elektroenergetycznych. Roboty zostały wykonane w ramach zadania: „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na odcinku Ostrowy – Otłoczyn – zakres 2017-2018 w ramach zadania inwestycyjnego „Prace na linii kolejowej nr 18 na odcinku Kutno – Toruń Główny”